Skip to main content

ayuntamiento de oyon oion

  • PLAZA NAGUSIA, 5. 01320 OYÓN-OION
  • info@ayuntamientodeoyon.com

Ordenantza Fiskalak

Ondoren duzue egun webgunean eskuragarri dauden Udal Ordenantza guztien zerrenda. Interesekoa duzun hori deskargatzeko, sakatu "Deskargatu" botoiaren gainean, "Xehetasunak" botoiaren gainean sakatzen baduzu, deskargatu beharreko artxiboaren hainbat alderdi agertuko zaizkizu.

Udal Ordenantzak PDF formatuan daude, beraz, hauek ireki ahal izateko PDF dokumentuen ikustailea beharko duzu. Instalatu gabe badaukazu hemen deskarga dezakezu doan

Toggle Titulua
pdf ZOrdFisc 00 Índice TR2021 Ek / 2020ko urtarrilaren 2an indarrean zeuden ordenantza fiskalen testu bategina.
pdf ZOrdFisc 0 GGRI TR2021 Ek / TOKI ZERGEN KUDEAKETA, DIRUBILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKO ZERGA ORDENANTZA OROKORRA.
pdf ZOrdFisc 1 IBI TR2021 Ek / Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 1. or. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 2 IAE TR2021 Ek / EKONOMIA-JARDUEREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN UDAL-ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 3 IVTM TR2021 Ek / TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 4 ICIO TR2021 Ek / ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 5 IIVTNU TR2021 Ek / HIRI-LURREN BALIO-GEHITZEAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 6 t Dominio TR2021 Ek / UDAL-JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO ETA APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 7 t VuelSuelSub TR2021 Ek / UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO ZORUAREN, HEGALAREN EDO ZORUPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASA, HORNIDURA-ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN ALDE
pdf ZOrdFisc 8 t Funer TR2021 Ek / UDAL-HILERRIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 9 t RSU TR2021 Ek / HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK (HHS) JASOTZEKO ZERBITZU PUBLIKOA EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA.
pdf ZOrdFisc 10 t CaminosBbusto TR2021 Ek / UDALERRIKO BIDEETAN ETA MENDI-BIDEETAN MANTENTZE-, HOBETZE- ETA KONTSERBATZE-LANAK EGITEKO ZERBITZU PUBLIKOA EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 11 t ExDoc TR2021 Ek / AGIRI ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 12 t LicAper TR2021 Ek / ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 13 t LicUrb TR2021 Ek / HIRIGINTZA-LIZENTZIEN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
pdf ZOrdFisc 14 pp Piscin TR2021 Ek / EL ESPINAR GUNEAN KIROL ZERBITZUAK EMATEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA.
pdf ZOrdFisc 15 pp locales TR2021 Ek / KIROL-, GIZARTE- ETA KULTURA-INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA.
pdf ZOrdFisc 16 pp ServAyudDom TR2021 Ek / ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA.
pdf OrdFisc 5 IIVTNU TR2022 / ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA