Plaza Nagusia, 5
Oion 01320 Araba 
Astelehenetik ostiralera 09:00etatik 14:00etara

T.: 945 622 190 / F.: 945 622 183
info@ayuntamientodeoyon.com

  • Hasiera

OYÓN-OIONgo UDALA 2018

Enplegu publikoaren 2018ko eskaintza

Bo180508A. Administrazio honek onartu egin du bete gabe dauden eta ondoren azaltzen diren lanpostuetarako enplegu publikoaren eskaintza, 2018ko ekitaldiko ohiko aurrekontu orokorrari dagokiona. Hori guztia, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 91. artikuluan, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, langile publikoaren oinarrizko estatutuaren testu bateratuarenak, 70. artikuluan eta uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, euskal funtzio publikoarenak, 24. artikuluan xedatutakoa betetzeko. Erreferentzia alfanumerikoa: PresuGen2018OPE.

1. Lanpostua: LBOBACSEE161XX1. zerbitzu askotarako ofizialea; egoera: aktiboan, lan-kontratudun finkoa; titulazioa: seigarren xedapen gehigarriari aipamen egiten dioten profesionalen elkargoak. EPOE; eta B gidabaimena. Hizkuntza eskakizuna: 1 (derrigortasun datarik gabe).

2. Lanpostua: LBOBACSEE161XX2. Zerbitzu askotarako ofizialea; egoera: aktiboan, lan-kontratudun finkoa; titulazioa: seigarren xedapen gehigarriari aipamen egiten dioten profesionalen elkargoak. EPOE; eta B gidabaimena. Hizkuntza eskakizuna: 1 (derrigortasun datarik gabe).

Halaber, administrazio honek erabaki du onestea uztailaren 7ko 702/2017 Errege Dekretuak, enplegu publikoaren 2017rako eskaintza onesten duenak, 3. artikuluko 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. eta 17. paragrafoetan zehazten dituen hautaketa prozesuetan aplikatzeko diren irizpideak; bai eta iragarki hau ALHAOn eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea ere.

Oion, 2018ko maiatzaren 8a
Alkatea
EDUARDO TERROBA


El plazo de presentación de solicitudes concluye el 31 de julio de 2018.

pdfALHAO ikusi.

pdfAskotariko eginkizunetarako ofizialaren bi plaza jabetzan eta lehiaketaoposizio sistemaren bidez betetzeko deialdiaren oinarri arautzaileak

pdfModelo de instancia para proceso de selección de 2 oficiales.

HARREMANA

  • OIONgo UDALA
  • Plaza Nagusia, 5. 01320 Oion.  Araba
  • Astelehenetik ostiralera 09:00etatik 14:00etara
  • Teléfono zk.:: 945 622 190
  • Faxa: 945 622 183
  • E-Mail: info@ayuntamientodeoyon.com

logo eu